Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời - lúc 8g30, thứ Ba 30/06/2020

Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

lúc 8g30, thứ Ba 30/06/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube