Trực tiếp Thánh lễ Trọng Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ Trên Trời

Thứ Tư, 01-11-2017 | 14:46:29

Thánh lễ Trọng Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn 01/11/2017

Thánh lễ 1 18g – Cha Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới