Trực tiếp: Thánh lễ Phong Chức Phó Tế và Linh Mục - lúc 8g30, thứ Tư 01/07/2020

Trực tiếp: Thánh lễ Phong Chức Phó Tế và Linh Mục
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
lúc 8g30, thứ Tư 01/07/2020.
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube