Trách nhiệm bảo vệ môi trường

Lũ lụt và các thiên tai khác đang tàn phá cuộc sống của biết bao con người, ngay trên quê hương đất nước chúng ta. Chúng ta được mời gọi tích cực và có trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube