Tổng quát về Tam Nhật Thánh

Năm nay, vì đại dịch COVID-19, chúng ta sẽ không được trực tiếp tham dự các cử hành công cộng phụng vụ Tam Nhật Vượt Qua tại các nhà thờ. Đây là một thiệt thòi lớn lao đối với tất cả chúng ta.

Nhưng chúng ta vẫn có thể hiệp thông sâu xa với những cử hành phụng vụ được phát trực tuyến.

Để có thể hiệp thông một cách tích cực những cử hành trực tuyến ấy, những hiểu biết về Tam Nhật Thánh chắc chắn là rất quan trọng.

Đây là video đầu tiên trong chuỗi 4 videos tìm hiểu về Phụng vụ Tam Nhật Thánh.

Trong video này, chúng ta sẽ được nghe linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS trình bày những kiến thức cơ bản và tổng quát về Tam Nhật Thánh nói chung.

Những hiểu biết này sẽ có thể giúp chúng ta sốt sắng hơn khi hiệp thông với các cử hành của Hội Thánh được phát trực tuyến trong Tam Nhật Thánh 2020 nay, giữa đại dịch COVID-19.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube