Tổng quát về Tam Nhật Thánh

Đây là video đầu tiên trong chuỗi 4 videos tìm hiểu về Phụng vụ Tam Nhật Thánh.

Trong video này, chúng ta sẽ được nghe linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS trình bày những kiến thức cơ bản và tổng quát về Tam Nhật Thánh nói chung.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube