Tôi Thích Thánh Gioan Tẩy Giả

Thứ Bảy, 24-06-2017 | 10:22:47

Tôi thích Gioan Tẩy giả, vì Ngài có một số phận nằm trong thánh ý Thiên Chúa.

georges-rouault-saint-jean-baptisteNgài hiện hữu, vì ý Chúa đã định;
ra đời đem niềm vui cho nhiều người và giúp họ thoáng thấy công trình Chúa sẽ thực hiện nơi mình.
Tên Ngài do Chúa đặt cho, lớn lên trong ân sủng của Chúa
và con đường ngài chọn nằm trong chương trình Cứu Độ của Chúa.
Tôi thích Gioan Tẩy giả về con đường ngài đã chọn.
Chọn cô tịch, nơi hoang vu để đắm chìm trong suy nghĩ, trong sự cân nhắc, phán đoán và quyết định cho cuộc đời mình, “Rồi sẽ ra sao và Ý Chúa thế nào?”
Tôi thích sự thẳng thắn, chân thật của ngài, khi trả lời cho dân chúng biết ngài không phải là Đấng Kitô, mà chỉ là một anh “dọn đường”;
khi đứng trước Đấng Cứu Thế xin chịu phép rửa: “Chính tôi là kẻ phải để Ngài rửa cho”;
khi đứng trước các môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian.” Và “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”;
khi đứng trước bạo chúa Hêrôđê: “Ngài không được phép làm thế.”
Tôi thích Gioan Tẩy giả, Người đã từng vang danh thiên hạ,
khuấy động cả dân tộc mê man, thức tỉnh mọi tầng lớp, và giúp mọi người biết cách đón Chúa đến trong thời của Người.
Tôi thích Gioan Tẩy giả, một con người trăn trở cả đời,
không phải chỉ là miếng cơm, manh áo hoặc theo đuổi những giả trá phù vân, mà luôn quay quắt với suy tư “Rồi tôi phải làm gì và ý Chúa muốn tôi làm gì?”
Trăn trở cả khi đang ngồi trong ngục tối, như cái giá cho sự lựa chọn “nhỏ đi”, “Người ấy có phải là Đấng Kitô của Thiên Chúa mà tôi loan báo và làm chứng?”
Tôi thích Gioan Tẩy giả, một người thất bại “toàn diện” cho mình và ý riêng của mình, nhưng lại là “tiên tri” về cái chết của Đức Kitô để Cứu Độ nhân loại.
Nếu cuộc đời của Gioan Tẩy giả luôn chìm sâu trong thao thức, khát khao được thể hiện ý Chúa, và thực hiện cho đến cùng,
thì giờ đây, trên Thiên quốc, Ngài cũng được chìm sâu trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong sự mãn nguyện viên mãn của người đã: “Biết phải làm gì, làm thế nào, để phụng sự Thiên Chúa chí tôn, để danh Chúa dược cả sáng và thánh ý Chúa được thể hiện.
                                                                                  Jos Ngô Văn Kha CSsR

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới