Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19/03/2018

Thứ Hai, 19-03-2018 | 12:59:47

“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. (Mt 9, 36)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào lức 18g 30 Thứ Hai ngày 19/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ I

Tinh-Tam-Mau-Chay-2018-Thieu-Nhi-1

Tìm kiếm

Tin mới