Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua III

Thứ Năm, 11-04-2019 | 08:13:33

Vào lúc 18g30:thứ tư ngày10/04/2019 Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bước vào ngày thứ III trong kỳ Tĩnh Tâm Mùa Chay năm 2019…

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (1)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (3)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (5)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (6)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (10)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (13)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (14)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (15)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (16)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (17)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (18)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (19)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (20)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (21)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (22)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (23)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (24)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (26)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (27)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (28)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (29)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (30)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (31)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (32)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (33)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (34)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (36)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (40)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (41)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (42)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (45)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (46)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (48)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (50)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (52)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (53)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (54)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (55)

10-04-2019 TT Thieu Nhi 3 (56)

 

Tìm kiếm

Tin mới