Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua II

Thứ Tư, 10-04-2019 | 09:19:09

18g30: 9/04/2019 ngày thứ II trong kỳ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua – Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Cha giảng Giuse Đinh Văn Cao tiếp tục gây ý thức cho Thiếu Nhi về giá trị của gia đình là quà tặng của Thiên Chúa và mỗi thiếu nhi phải làm cho món quà mà Thiên Chúa qua cha mẹ trao ban thêm  phong phú và có giá trị…

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (1)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (2)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (3)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (4)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (5)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (6)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (7)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (8)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (9)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (10)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (11)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (12)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (13)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (14)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (15)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (16)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (17)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (18)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (19)

 

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (20)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (21)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (22)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (23)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (24)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (25)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (26)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (27)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (28)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (29)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (30)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (31)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (32)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (33)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (34)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (35)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (36)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (37)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (38)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (39)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (40)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (41)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (42)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (43)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (44)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (45)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (46)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (47)

09-04-2019 TT Thieu Nhi Mua Chay 2019 II (48)

Tìm kiếm

Tin mới