Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua

Thứ Ba, 09-04-2019 | 10:42:42

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 08/04/2019

Cha Giuse Đinh Văn Cao chon chủ đề của kỳ Tĩnh Tâm năm nay là: Gia Đình là “Quà Tặng (gia tài) của Thiên Chúa”

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (1)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (2)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (3)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (4)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (5)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (6)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (7)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (8)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (9)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (10)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (11)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (12)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (13)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (14)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (15)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (16)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (17)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (18)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (19)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (20)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (21)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (22)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (23)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (24)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (25)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (26)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (27)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (28)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (29)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (30)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (31)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (32)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (33)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (34)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (35)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (36)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (37)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (38)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (39)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (40)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (41)08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (42)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (43) 08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (44)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (45)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (46)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (47)

08-04-2019 TT Thieu Nhi 1 (48)

Tìm kiếm

Tin mới