Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer

Tại Sài Gòn, vào ngày 15 tháng 3 năm 2021, bế mạc Năm Thánh tôn vinh Cha Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật trên Trời của ngài, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã thực hiện một số hoạt động ý nghĩa, để hun đúc tinh thần tông đồ và truyền cảm hứng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của anh em linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube