Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời

Trong cuộc trao đổi này, một cách rất thâm thúy, sâu sắc và hấp dẫn, Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT sẽ giải thích cho chúng ta về ý nghĩa của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và suy ngẫm.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube