Tìm hiểu vê Đức Trinh Nữ Maria trong Hội Thánh

Video đầu tiên trong chuỗi Video tìm hiểu về Mẹ Maria – Vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo Rôma.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube