Tìm hiểu vê Đức Trinh Nữ Maria trong Hội Thánh

Đây là video thứ hai trong chuỗi Video tìm hiểu về Mẹ Maria – Đức Trinh Nữ Maria trong việc cử hành các Mầu Nhiệm của Chúa Kitô

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube