Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (9): Chúa Giêsu bị quân lính xúc phạm (Mt 27,27-31; Mc 15,16-20)

Trong video này, kính mời quý vị cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT tìm hiểu trình thuật Mt 27,27-31 và Mc 15,16-20, kể lại sự kiện Chúa Giêsu bị quân lính Rôma xúc phạm trước khi đem Người đi đóng đinh vào thập giá.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube