Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (14): Chúa Giêsu chịu đóng đinh và hai tên gian phi (Lc 23,39-43)

Tiếp tục tìm hiểu trìnhthuật Thương Khó theo Tin mừng Nhất Lãm, hôm nay, cùng với những phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, chúng ta sẽ chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh giữa hai tên gian phi và cuộc trao đổi của Ngài với họ, theo trình thuật của Lc 23,39-43.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube