Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (11): Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập Giá (Mc 15,20b-27)

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích trình thuật Mc 15,20b-27, kể về sự kiện Chúa Giêsu trên đường lên Golgotha và chịu đóng đinh vào thập giá.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube