Tìm hiểu trình thuật Thương Khó (10): Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập Giá (Mt 27,32-38)

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích trình thuật Mt 27,32-38, kể về sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube