Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật XXVIII mùa Thường Niên năm A: Mt 22,1-14

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Mt 22,1-14 được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 28 mùa Thường Niên năm A.

Sau phần phân tích bản văn Kinh Thánh sẽ là những gợi ý thiết thực và sâu sắc cho đời sống Đạo của tất cả chúng ta.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube