Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1,26-38)

Chúa Nhật XXVII mùa Thường niên Năm B là Chúa Nhật thứ nhất của Tháng 10 – Tháng Mân Côi.

Trong Chương trình Tìm Hiểu Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài Tin Mừng của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, tức Luca 1,26-38, trình bày về biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria thụ thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế.

Kính mời quý vị cùng theo dõi, qua phần phân tích và chia sẻ của linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube