Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Trong bài Tin Mừng Lc 16,19-31 mà Hội Thánh công bố vào Chúa Nhật tuần 26 thường niên năm C gồm 2 phần:

– Lc 16,19-26 là dụ ngôn kể chuyện đảo ngược vị trí giữa ông nhà giàu và ông Lazarô nghèo khổ khi cả hai bước sang thế giới bên kia.

– Lc 16,27-31 tập trung trên năm người anh em của ông nhà giàu và khẳng định rằng chỉ cần họ lắng nghe Kinh Thánh là họ có thể tin và hoán cải.

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube