Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - Mc 9,38-43.45.47-48: Đức Giêsu dạy dỗ các đồ đệ

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật 26 Thường Niên năm B – Mc 9,38-43.45.47-48, gồm 3 phần:

– Mc 9,38-40 kể về sự kiện các môn đệ ngăn cản việc trừ quỷ của một người không thuộc nhóm các ông.

– Mc 9,41-42 nói về phần thưởng dành cho người phục vụ và sự trừng phạt dành cho kẻ làm cớ vấp phạm.

– Mc 9, 43.45.47.48 là giáo huấn của Chúa Giêsu về sự trung thành bằng mọi giá.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube