Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C_ Lc 16,1-13: Trung tín trong việc sử dụng tiền của

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Chúa Nhật tuần 25 thường niên năm phụng vụ C (Lc 16,1-13) gồm hai phần:
(1) Dụ ngôn người quản lý bất lương (Lc 16,1-8)
(2) Giáo huấn liên quan đến việc sử dụng tiền của (Lc 16,9-13)
Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube