Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật XXV mùa Thường Niên năm A: Mt 20,1-16a

Đây là video phân tích nội dung và chia sẻ những suy niệm của bài Tin Mừng Mt 20,1-16a, được Hội Thánh công bố trong Chúa Nhật XXV mùa Thường Niên năm A.

Kính mời quý vị cùng theo dõi, với phần trình bày của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube