Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B - Mc 10, 35-45: Tham vọng của Giacôbê và Gioan

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật 29 mùa Thường Niên năm B (Mc 10,35-45) kể lại câu chuyện hai anh em con ông Dêbêđê xin Đức Giêsu một sự ưu đãi.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube