Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B - Mc 7,31-37

Bài Tin Mừng Chúa Nhật 23 mùa Thường Niên năm B – Mc 7,31-37, kể cho chúng ta một phép lạ: Đức Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Người vừa điếc vừa ngọng này là hình ảnh của những đồ đệ chưa thực sự hoàn toàn đón nhận sứ điệp Tin Mừng của Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube