Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B - Mc 7,1-8.14-15.21-23

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B (Mc 7,1-8.14-15.21-23) kể lại cho chúng ta nghe nội dung của một cuộc tranh luận giữa các kinh sư Do Thái với Chúa Giêsu, về những gì làm cho người ta trở nên bất xứng đối với Thiên Chúa.

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube