Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật tuần XXII mùa Thường Niên năm A: Mt 16,21-27

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Mt 16, 21-27 được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên năm A. Bài tin mừng này bắt đầu với việc Đức Giêsu bày tỏ cho các môn đệ thấy số phận bi đát đang chờ đợi Người, và do đó, cũng là số phận dành cho các môn đệ của Người.

Sau phần phân tích bản văn Kinh Thánh sẽ là những gợi ý thiết thực và sâu sắc cho đời sống Đạo của tất cả chúng ta.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube