Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật tuần XXI mùa Thường Niên năm A: Mt 16,13-20

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, về bản văn Tin Mừng Mt 16,13-20 (Ông Phêrô tuyên xưng lòng tin), được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên năm A.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube