Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật tuần XX mùa Thường Niên năm A: Mt 15, 21-28

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Mt 15, 21-28 được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên năm A. Bài Tin Mừng này kể lại cho chúng ta một câu chuyện hết sức cảm động về lòng tin của một người phụ nữ không phải là người Do Thái.

Sau phần phân tích bản văn Kinh Thánh sẽ là những gợi ý thiết thực và sâu sắc cho đời sống Đạo của tất cả chúng ta.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube