Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật tuần XVI thường niên năm A: Mt 13,24-43

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng với các dụ ngôn cỏ lùng, hạt cải và nắm men (Mt 13,24-43) được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên năm A.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube