Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật tuần XIV thường niên năm A: Mt 11,25-30

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Mt 11,25-30 được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên năm A.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube