Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C: Trẻ Giêsu trong Đền Thờ (Lc 2,41-52)

Bài Tin mừng được Hội Thánh công bố vào Chúa Nhật Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất năm C (Lc 2,41-52) nói cho chúng ta 2 nội dung quan trọng: – Thứ nhất là nói về một mầu nhiệm liên quan đến con người và sứ mạng của Đức Giêsu – Thứ hai là về cách hành xử đầy lòng tin của Thánh Gia trong một hoàn cảnh đau phiền

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube