Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên: Mt 28,16-20

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR sẽ phân tích bài Tin Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên năm A: Mt 28,16-20. Bài Tin Mừng này là đoạn kết sách Tin Mừng Mt, kể lại cho chúng ta cuộc hiện ra chính thức và long trọng của Chúa Kitô Phục Sinh với các Tông Đồ. Điểm nhấn không phải là chứng tỏ Chúa đã phục sinh, mà là trao sứ mạng cho các Tông Đồ, và qua các ông, cho toàn thể Hội Thánh.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube