Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật: Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Mc 1,7-11)

Trong Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Hội thánh Công giáo công bố bài Tin mừng Mc 1,7-11.

Về bố cục, có thể chia bản văn Tin mừng Mc 1,7-11 thành ba phần:

– Lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả (cc.7-8)

– Phép rửa của Đức Giêsu (c.9)

– Lời chứng thực của Thiên Chúa (cc.10-11).

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của Mc 1,7-11 qua phần phân tích và chia sẻ của linh mục VinhSơn Phạm Cao Quý DCCT

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube