Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C: Thân Mẫu Chúa viếng thăm bà Êlisabét (Lc 1,39-45)

Bài Tin mừng được Hội Thánh công bố vào Chúa Nhật 4 mùa Vọng năm C (Lc 1,39-45) nói cho chúng ta: biến cố Đấng Mêsia ngự đến được thực hiện như thế nào và mầu nhiệm cứu độ được diễn tả trong biến cố đó ra sao.

Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube