Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C: Lc 21,25-28.34-46

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C nói với chúng ta về biến cố Chúa Kitô đến lần thứ hai ấy (Lc 21,25-28) và kêu gọi chúng ta luôn tỉnh thức đón chờ (Lc 21,34-36).

Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube