Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A: Ga 10,1-10: Mục Tử nhân lành

Trong video này, linh mục Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT sẽ phân tích những nội dung phong phú và sâu sắc của bài Tin Mừng Ga 10,1-10 mà Phụng vụ công bố trong Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A.

Bài Tin Mừng này cho chúng ta thấy rất rõ 3 hình ảnh gắn liền với đời sống đức tin của chúng ta, đó là Mục tử, đoàn chiên và kẻ trộm.

Sứ điệp Tin Mừng thách thức chúng ta phải đối diện với chính mình trong tư cách là một người tin đích thực.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube