Tìm hiểu Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh

Cha Giuse Phạm Đình Ái sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thực tại và cách thức cử hành các nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube