Tìm hiểu Phụng vụ Thứ Bảy Tuần Thánh

Những hiểu biết về Phụng vụ Thứ Bảy Thánh được Cha Giuse Phạm Đình Ái SSS chia sẻ trong video ngắn này sẽ giúp chúng ta hiệp thông sâu sắc hơn với những mầu nhiệm Hội Thánh cử hành mà phần lớn chúng ta, trong năm nay, vì đại dịch Covid-19, không thể trực tiếp tham dự.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube