Tìm hiểu Mùa Chay

Bắt đầu Mùa Chay, chúng tôi kính mời bạn lắng nghe linh mục Phêrô Lê Tấn Bảo, một chuyên viên Phụng vụ thánh, trả lời những câu hỏi về Mùa Chay và việc sống Mùa Chay.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube