Tìm hiểu Kinh Thánh - Mc 5:24b-34: Người đàn bà bị rong huyết | Phần 2

Trong bài trước, chúng ta đã phân tích tình cảnh của người phụ nữ bị rong huyết, sáng kiến và hành động của bà ấy.
Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ phân tích phần thứ hai của câu truyện, tập trung vào phản ứng của Chúa Giêsu, nhất là đối với người phụ nữ vừa được chữa lành.
——————————–
Quý vị có thể xem lại phần trước tại đây:
+ Tìm hiểu Kinh Thánh – Mc 5:24b-34: Người đàn bà bị rong huyết | Phần 1: https://youtu.be/Oxh6breWR6I

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube