Tìm hiểu Kinh Thánh | Mc 5:21-24a: Ông trưởng hội đường cầu cứu

Trình thuật Mc 5,21-24a kể cho chúng ta câu chuyện ông trưởng hội đường tên là Giairô đến cầu xin Chúa Giêsu chữa con gái ông.
Thế khó của ông trưởng hội đường trong câu chuyện và chọn lựa can đảm của ông ấy, gợi ý suy nghĩ về tình thế và chọn lựa của các nhà lãnh đạo thiết chế trong tiến trình hiệp hành. Đây vẫn luôn là chuyện thời sự, nhất là trong tiến trình hướng đến Hội Thánh Hiệp Hành hiện nay. Và ngay trong Tỉnh Dòng, trong cộng đoàn tu và trong giáo xứ.
Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phần phân tích của Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube