Tìm hiểu Kinh Thánh: Mc 5,1-20 - Phần III: Mc 5,3-5 - Tình cảnh của người đàn ông xứ Ghêrasa

Tìm hiểu Kinh Thánh với LM Giuse Nguyễn Thể Hiện C.Ss.R.

Mc 5,1-20 : CHÚA GIÊSU VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG ÁP BỨC Ở GHÊRASA

Đây là video thứ ba trong chuỗi video phân tích trình thuật Mc 5,1-20. Trong video này, kính mời quý vị cùng Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT phân tích các chi tiết của Mc 5,3-5, mô tả những tình cảnh và đặc điểm rất quan trọng của người đàn ông này, và cũng là của giai tàng xã hội bị áp bức mà ông ta là hình mẫu.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube