Tìm hiểu Kinh Thánh - Mc 3:1-7a: Chuyện người bại tay | Mối nguy của chủ nghĩa duy luật - P2

Trong video này, kính mời Quý vị cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT tiếp tục tìm hiểu phần cuối của một câu chuyện cảm động trong Tin mừng Marcô: Chuyện người bại tay, trong Mc 7,1-7a.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube