Tìm hiểu Kinh Thánh - Mc 3:1-7a: Chuyện người bại tay | Mối nguy của chủ nghĩa duy luật - P1

Mc 7,1-7a đề cập đến một thực tế: những người Pharisêu đã thao túng trên Luật Môsê và ảnh hưởng của điều đó đối với con người, khiến con người dường như bị tước đoạt sáng kiến và sự sáng tạo của mình (với cánh tay bị teo bại).
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu trình thuật này qua sự phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube