Tìm hiểu Ga 14,7-12: Phần cuối của bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A

Đây là video thứ ba trong chuỗi 3 videos trình bày về bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A.

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ phân tích phần cuối của bài Tin Mừng, tức là từ câu 7 đến câu 12: Đức Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Đức Giêsu.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube