Tìm hiểu Ga 14,4-6: Phần II của bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A

Đây là video thứ hai trong chuỗi 3 videos trình bày về bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A. Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ phân tích phần thứ hai của bài Tin Mừng, tức là từ câu 4 đến câu 6: Đức Giêsu là Đường dẫn đến Thiên Chúa.

Đức Giêsu là con đường đưa chúng ta đến chính Thiên Chúa. Và là con đường duy nhất: “Không ai đến với Cha mà không nhờ Thầy”. Chúa Giêsu là con đường duy nhất đưa chúng ta đến sự viên mãn của Cha, vì Người là sự thật và là sự sống.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube