Tìm hiểu Ga 14,1-3: Phần I của bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A

Đây là video đầu tiên trong chuỗi 3 videos trình bày về bài Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A. Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ phân tích phần thứ nhất của bài Tin Mừng, tức là từ câu 1 đến câu 3: Đức Giêsu đi dọn chỗ cho các môn đệ trong nhà của Cha.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube